Hlavní okruhy konference

  • Lékařské vědy
  • Biologie
  • Psychologie, sociální vědy
  • Teologie a filozofie
  • Technika
  • Ekonomie, právo
  • Sport, umění
Do odevzdání článku zbývá:

Sborník příspěvků

Příspěvek formou článku odevzdejte, prosím, nejpozději v den prezentace přímo na konferenci v elektronické podobě (tj. 19. 10. 2018). Struktura článku jako v abstraktu, max. 3 000 slov textu (bez abstraktu a literatury, a tabulek či popisků grafů).

Sborník příspěvků (abstrakty v obou jazycích - původním i angličtině; a celých článků v jazyce dle přání autora) bude uveřejněn do konce roku v elektronické podobě na webu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Při volbě jazyka, ve kterém full-text budete psát, myslete na pozdější citovanost Vašeho příspěvku (abstrakt musí být ale vždy v obou jazycích tak, jak je podán prostřednictvím formuláře při přihlášení k aktivní účasti). Pokud si přejete mít ve sborníku jiné znění abstraktu než to, které jste poslali při přihlášení, odevzdejte nové znění spolu s fulltextem v dalším souboru. Full-texty budou podrobeny recenznímu řízení. Ve sborníku budou uveřejněny pouze příspěvky, které do konce listopadu 2018 recenzním řízením úspěšně projdou.

Do recenzního řízení posílejte výhradně původní, jinde nepublikované a jinému subjektu nenabídnuté, rukopisy.

Sborník bude splňovat kritéria pro evidenci v rejstříku vědeckých informací. Po jeho zveřejnění bude zažádáno o registraci do Náhled registrace sborníku 'STÁRNUTÍ 2014'databáze Web of Science. Proces schválení agenturou Thomson Reuters v minulých ročnících trval cca 9-10 měsíců.

Hlavní okruhy: