Do odevzdání článku zbývá:

Sborník příspěvků

Recenzovaný sborník stáhnout vydán 2016-12-19

Sborník splnil kritéria pro evidenci v rejstříku vědeckých informací. Sborník konference Stárnutí 2016 byl 23. 2. 2017 zveřejněn na Web of Science - Conference Proceedings Citation Index.

<a href="../files/Starnuti_2016_sbornik.pdf">Recenzovaný sborník </a>