Do začátku zbývá:

Stárnutí 2016, Praha, 21. - 22. 10. 2016

Pravděpodobný termín.
Konání konference bude potvrzeno během dubna.

3. ročník mezioborové gerontologické studentské vědecké konference

Stárnutím prochází každý jedinec, rodiny, obce i celá společnost. Stárnutí má své pozitivní i obtížné stránky, nese s sebou nespočet nových výzev. Na některé z nich se snaží najít optimální řešení odborníci z nejrůznějších oborů.

Konference Stárnutí 2016 je určena pro výměnu poznatků převážně post­gra­duál­ních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti. K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe.

Cíle:

Pro autory:

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Čestná předsedkyně vědeckého výboru
PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.
Předsedkyně vědeckého výboru