Místo konání

Podrobné informace, včetně dopravního spojení, najdete také na webu 3. lékařské fakulty UK.
Syllabova posluchárna
3. lékařská fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Ruská 87, Praha 10