Do konce registrace zbývá:

Registrace

Registrace bude v případě konání konference otevřena od 1. 5. 2016. Informace níže budou tedy platit pouze, pokud se konference uskuteční (pokud bude podpořena v rámci SVV).

omlouváme se

Z důvodu naplnění kapacity konferenčního sálu je další registrace od dd.mm.yyyy ukončena
registrace ukončena

Prosíme účastníky, aby se registrovali prostřednictvím elektronického formuláře Google. Přijetí každé registrace zpětně potvrdíme.

K aktivní účasti se od 21. 9. 2016 mohou hlásit pouze spoluautoři již přihlášených příspěvků.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme všem, aby registraci provedli co nejdříve.

Po vyčerpání kapacity sálu již další účastníky nemůžeme přijímat, a to bez ohledu na jejich pasivní, či aktivní účast. Na tento fakt zde upozorníme. Potom již nebudeme na přihlášky reagovat.

 

Důležité termíny:

Účastník Aktivní Pasivní
Registrace 20. 9. 2016 22. 10. 2016 (pokud bude místo)
Dodání abstraktu 21. 9. 2016 N/A
Platba převodem 20. 9. 2016 15. 10. 2016
Platba hotově 21. - 22. 10. 2016
Aktivní účastníci se pak současně řídí pokyny uvedenými na stránce Abstrakt.

Registrační poplatky

Platba
bankovním převodem
Platba na místě
v hotovosti
Registrační poplatek 500,00 Kč 700,00 Kč
Studenti a zaměstnanci 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a pozvaní řečníci mají účast zdarma
Pasivní účastníci mohou platit bankovním převodem ještě:

Plný registrační poplatek zahrnuje:

Prezence účastníků

Pátek 21. 10. 2016 08:30 – 17:00
Sobota 22. 10. 2016 09:00 – 10:00

Platba

Registrační poplatky je možné uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti. Úhradu poplatku bankovním převodem musí aktivní účastníci uskutečnit nejdéle do 20. 9. 2016, pasivní účastníci do 15. 10. 2016.

Účetní doklad (potvrzení o přijetí platby) od nás obdržíte u prezence na konferenci. Na vyžádání můžete účetní doklad obdržet před konáním konference.

Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast do 15. 9. 2016, bude mu vrácena částka 450 Kč. Po tomto datu bohužel není možné platbu vrátit, v případě zájmu mohou být zaslány konferenční materiály na adresu uvedenou v registraci.

Nemůžete-li se zúčastnit, můžete převést svůj poplatek na jinou osobu po přímé domluvě s organizátory.