Hlavní okruhy konference

  • Lékařské vědy
  • Biologie
  • Psychologie, sociální vědy
  • Teologie a filozofie
  • Technika
  • Ekonomie, právo
  • Sport, umění
Do přihlášení zbývá:

Soutěž

Alzheimer nadační fond vyhlásil soutěž o čtyři nejlepší originální příspěvky zpracovávající téma související s Alzheimerovou nemocí či příbuznými tématy, prezentované v rámci mezioborové gerontologické studentské vědecké konference Stárnutí 2018, která se konala v Praze ve dnech 19. - 20. 10. 2018.

Vítězné práce byly vyhlášeny během závěru konference.

Výsledky soutěže

Hlavní cena

udělená v hlasování vědeckou radou Alzheimer nadačního fondu na základě abstrakt:

Veronika Matušková:
Neuropsychiatrické symptomy jako časné markery patologického stárnutí

Další ceny udělené v hlasování účastníky konference:

Cena za nejlepší přednášku v rámci 1. dne konference

Ota Gál:
Může architektura zmírnit freezing u pacientů s Parkinsonovou chorobou?

Výsledek hlasování: 80 bodů celkem, průměrné hodnocení 4,71

Další výsledky:
David Sedláček:
Virtuální realita a péče o seniory

Výsledek hlasování: 58 bodů celkem, průměrné hodnocení 3,87

Vladimír Chrz:
Zdařilé stárnutí potřebuje "dobrý silný příběh": perspektiva narativní gerontologie

Výsledek hlasování: 55 bodů celkem, průměrné hodnocení 3,93

Cena za nejlepší přednášku v rámci 2. dne konference

Hana Marková:
Schopnost tvorby paměťové vazby je narušena u kognitivně normálních seniorů v riziku rozvoje Alzheimerovy nemoci

Výsledek hlasování: 81 bodů celkem, průměrné hodnocení 4,05

Další výsledky:
Naděžda Špatenková:
Být bratrem/být sestrou: význam sourozenectví ve stáří

Výsledek hlasování: 75 bodů celkem, průměrné hodnocení 4,17

Iveta Vojtěchová:
Lze zkoumat Alzheimerovu chorobu u potkanů?

Výsledek hlasování: 64 bodů celkem, průměrné hodnocení 4,27

Cena za nejlepší poster

Dagmar Bezděková:
Buněčný model tauopatie – krok k porozumění Alzheimerovy nemoci

Výsledek hlasování: 51 bodů celkem, průměrné hodnocení 3,92

Další výsledky:
Radek Šimák:
Alzheimerova choroba – MRI volumetrie jako součást diagnostiky?

Výsledek hlasování: 43 bodů celkem, průměrné hodnocení 3,91

Radek Heissler:
Faktorová struktura Geriatrické škály deprese (GDS-15)

Výsledek hlasování: 39 bodů celkem, průměrné hodnocení 4,33

Do soutěže byly zařazeny všechny přihlášené a prezentované příspěvky mimo příspěvků zvaných řečníků.

Hlasování o ceny za nejlepší přednášky dne a nejlepší poster proběhla prostřednictvím on-line aplikace BestTalk.


Zprava:
Šárka Kovandová-ředitelka ANF, Hana Marková, Veronika Matušková, Dagmar Bezděková, Ota Gál

Vítězné práce byly vyhlášeny na závěr konference.

Alzheimer nadační fond