Abstrakt

V případě vašeho zájmu o aktivní účast s přednáškou i posterem vyplňte laskavě formulář pro vložení abstraktu.

Abstrakt musí být vypracován v češtině a v angličtině pouze pomocí zde odkazované šablony a lze jej zasílat pouze prostřednictvím internetu v elektronické podobě emailem na adresu: 2016@konferencestarnuti.cz.

Každý prezentující autor musí být současně zaregistrován k účasti.

Termín pro zaslání abstraktu je 21. 9. 2016

Prosíme autory o dodržení tohoto termínu! Po tomto datu nemohou být již žádné abstrakty přijaty a on-line přístup bude ukončen.

Do doručení abstraktu zbývá:

Po odeslání abstraktu bude každý autor elektronicky informován, že byl abstrakt v pořádku přijat - pokud tuto informaci do dvou dnů neobdržíte, kontaktujte organizační výbor! O přijetí a formě prezentace přihlášené práce rozhodne vědecký výbor konference, autoři budou písemně informováni.

Upozorňujeme všechny zájemce o účast na konferenci, že její kapacita je omezená. Po jejím vyčerpání nebude možné další účastníky přijímat. Proto, zvláště autoři příspěvků, neotálejte s registrací.

Pokyny pro vyplnění a odeslání abstraktu

Abstrakt musí být vypracován pomocí zde odkazovaného formuláře a koncipován takto:

Abstrakt musí dále splňovat následující kritéria:

Hlavní okruhy:

Doporučený postup:

Poster

Aktivní účastníci prezentující svoji práci formou posteru si jej připraví vytisknutý ve formátu 800x1000 mm delší stranou na výšku.