Hlavní okruhy konference

  • Lékařské vědy
  • Biologie
  • Psychologie, sociální vědy
  • Teologie a filozofie
  • Technika
  • Ekonomie, právo
  • Sport, umění

Abstrakt

V případě vašeho zájmu o aktivní účast s přednáškou i posterem vyplňte laskavě formulář pro vložení abstraktu.

Abstrakt musí být vypracován v češtině a v angličtině pouze pomocí zde odkazované šablony a lze jej zasílat pouze prostřednictvím internetu v elektronické podobě emailem na adresu: konferencestarnuti@gmail.com.

Každý prezentující autor musí být současně zaregistrován k účasti.

Termín pro zaslání abstraktu je 21. 9. 2018

Prosíme autory o dodržení tohoto termínu! Po tomto datu nemohou být již žádné abstrakty přijaty a on-line přístup bude ukončen.

Do doručení abstraktu zbývá:

Po odeslání abstraktu bude každý autor elektronicky informován, že byl abstrakt v pořádku přijat - pokud tuto informaci do dvou dnů neobdržíte, kontaktujte organizační výbor! O přijetí a formě prezentace přihlášené práce rozhodne vědecký výbor konference, autoři budou informováni e-mailem.

Upozorňujeme všechny zájemce o účast na konferenci, že její kapacita je omezená. Po jejím vyčerpání nebude možné další účastníky přijímat. Proto, zvláště autoři příspěvků, neotálejte s registrací.

Pokyny pro vyplnění a odeslání abstraktu

Abstrakt musí být vypracován pomocí zde odkazovaného formuláře a koncipován takto:

Abstrakt musí dále splňovat následující kritéria:

Hlavní okruhy:

Doporučený postup:

Poster

Aktivní účastníci prezentující svoji práci formou posteru si jej připraví vytisknutý ve formátu 800x1000 mm delší stranou na výšku.