Relevantní obory a specializace

  • Lékařské a zdravotnické vědy
  • Společenské vědy
  • Humanitní vědy a umění
  • Přírodní vědy
  • Inženýrství a technologie
  • Ekonomie, právo
Do odevzdání článku 2. 2. 2023 zbývá

Sborník příspěvků

Šablona full-textu do sborníku: stáhnout

Příspěvek formou článku odevzdejte, prosím, nejpozději v den prezentace přímo na konferenci v elektronické podobě (tj. 2. 2. 2023). Struktura článku jako v abstraktu, max. 3 000 slov textu (bez abstraktu a literatury, a tabulek či popisků grafů).

Sborník příspěvků (abstrakty v obou jazycích - původním i angličtině; a celých článků v jazyce dle přání autora) bude uveřejněn do konce roku v elektronické podobě na webu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Při volbě jazyka, ve kterém full-text budete psát, myslete na pozdější citovanost Vašeho příspěvku (abstrakt musí být ale vždy v obou jazycích tak, jak je podán prostřednictvím formuláře při přihlášení k aktivní účasti). Pokud si přejete mít ve sborníku jiné znění abstraktu než to, které jste poslali při přihlášení, odevzdejte nové znění spolu s fulltextem v dalším souboru. Full-texty budou podrobeny recenznímu řízení. Ve sborníku budou uveřejněny pouze příspěvky, které recenzním řízením úspěšně projdou a to do konce dubna 2023.

Do recenzního řízení posílejte výhradně původní, jinde nepublikované a jinému subjektu nenabídnuté, rukopisy.

Sborník bude splňovat kritéria pro evidenci v rejstříku vědeckých informací. Po jeho zveřejnění koncem května 2023 bude zažádáno o registraci do databáze Web of Science. Proces schválení agenturou Thomson Reuters v minulých ročnících trval cca 9-12 měsíců.