Relevantní obory a specializace

  • Lékařské a zdravotnické vědy
  • Společenské vědy
  • Humanitní vědy a umění
  • Přírodní vědy
  • Inženýrství a technologie
  • Ekonomie, právo
Do zahájení konference 2. 2. 2023 8:30 zbývá

Stárnutí 2023, Praha, 2. - 3. 2. 2023

6. ročník gerontologické mezioborové konference

Stárnutím prochází každý jedinec, rodiny, obce i celá společnost. Stárnutí má své pozitivní i obtížné stránky, nese s sebou nespočet nových výzev. Na některé z nich se snaží najít optimální řešení odborníci z nejrůznějších oborů.

Termín konání 6. ročníku se odvíjí od pandemií posunutého ročníku pátého. Realizace 6. ročníku bude podpořena finančním příspěvkem a spoluúčastí Alzheimer nadačního fondu (ANF), záštitou 2. lékařské fakulty Karlovy univerzity a činností členů Neurotrendu, z.s.. Spolupořádající organizací je Pražská vysoká škola psychosociálních studií. ANF dále vyhlašuje soutěž o nejlepší příspěvky v rámci konference.

K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom lektoři celoživotního vzdělávání, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe, studenti i další odborná a laická veřejnost.

Konference Stárnutí 2023 je schválena pro systém celoživotního vzdělávání klinických psychologů s dotací 8 bodů (Číslo akce: AKPČR/PHA/OK/41/2023).

stáhnout Stanovisko AKP ČR

Cíle:

Pro autory:

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Čestný předseda vědeckého výboru
PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
Předsedkyně vědeckého výboru