Reportáž z gerontologické mezioborové konference STÁRNUTÍ 2021
(snímky obrazovky z průběhu videokonference přes Zoom)

image0010_small.jpg image0020_small.jpg image0030_small.jpg image0040_small.jpg image0050_small.jpg image0051_small.jpg image0060_small.jpg image0070_small.jpg
image0080_small.jpg image0090_small.jpg image0100_small.jpg image0101_small.jpg image0102_small.jpg image0130_small.jpg image0131_small.jpg image0132_small.jpg
image0160_small.jpg image0170_small.jpg image0171_small.jpg image0172_small.jpg image0173_small.jpg image0210_small.jpg image0220_small.jpg image0230_small.jpg
image0231_small.jpg image0250_small.jpg image0251_small.jpg image0252_small.jpg image0260_small.jpg image0270_small.jpg image0280_small.jpg image0290_small.jpg
image0300_small.jpg image0310_small.jpg image0320_small.jpg image0330_small.jpg image0340_small.jpg image0341_small.jpg image0380_small.jpg image0390_small.jpg
image0400_small.jpg image0410_small.jpg image0450_small.jpg image0460_small.jpg image0470_small.jpg image0471_small.jpg image0472_small.jpg image0473_small.jpg
image0474_small.jpg image0475_small.jpg image0476_small.jpg