Relevantní obory a specializace

 • Pedagogika se zaměřením na geragogiku
 • Společenské vědy
 • Humanitní vědy a umění
 • Přírodní vědy
 • Lékařské a zdravotnické vědy
 • Inženýrství a technologie
 • Ekonomie, právo

Příspěvky

Přihlášené příspěvky - v roce 2021

Seznam příspěvků Stárnutí 2021 je postupně aktualizován podle přihlášek abstraktů. Nyní je přihlášeno příspěvků.
K přihlášení abstrakt do 8. 1. 2021 23:59 zbývá
 • Pozitivní aspekty rodinné péče o starší osoby se syndromem demence
  Eva Jarolímová, Eva Dragomirecká, Iva Holmerová
 • Stárnutí ve vězení: gerontologické a metodologické výzvy výzkumu v okrajových seniorských skupinách
  Lucie Vidovićová, Gabriela Kabátová, Petr Wija
 • Limity technologického optimismu z pohledu sociální gerontologie
  Lucie Vidovićová
 • Aktivity seniorů ve Třetím věku
  Oldřich Čepelka
 • Ženské a mužské podoby osamělosti ve stáří
  Marcela Petrová Kafková
 • Můj druhý hlas (I když nemluvím, tak se domluvím)
  Petr Novák
 • Jednoduchý a malý domácí společník
  Petr Novák
 • Zdařilá transformace ve středním věku otevírá možnosti zdařilého stárnutí
  Vladimír Chrz, Iva Poláčková Šolcová
 • Fyzioterapie u poliomyelitických pacientů
  Klaudia Michalčinová, Eva Kejhová, Adéla Slámová, Yvona Angerová
 • Naratívy a koncepty dochodku a starnutie
  Viera Bačová
 • Surfující senioři (Internet v životě seniorů)
  Naděžda Špatenková, Anna Fromová
 • Vdovy a vdovci
  Naděžda Špatenková, Jana Kočí
 • Specifika interprofesní rehabilitace u osob přeživších holocaust
  Petra Sládková, Lenka Havránková
 • Identifikace vzdělávacích potřeb ošetřovatelského personálu v domově pro seniory ve vztahu k včasné detekci geriatrických syndromů
  Kateřina Ivanová, Milena Bretšnajdrová, Ľubica Juríčková
 • Možnosti intervence lékaře v geriatrické ambulanci pro kognitivní poruchy
  Ľubica Juríčková, Areta Elischer
 • Pes je zakopaný v detailech: Analýza vzpomínek a vzpomínání na traumatické zkušenosti dětí
  politických vězňů z 50. let ve stáří

  Kathleen Brenda Geaney
 • Prožívání pandemie z pohledu telefonické linky krizové pomoci pro seniory
  Kateřina Bohatá, Hana Drazdíková, Klára Gramppová Janečková, Jindřiška Kotrlová
 • SuperAging z pohledu kognitivní rezervy a kognitivní údržby
  Miloslav Kopeček, Zuzana Frydrychová, Radek Heissler, Hana Georgi
 • Využití asistivních technologií v prostředí sociálních a zdravotních služeb
  Viktor Kubát, Kristýna Hejdová, Lenka Lhotská
 • Trénink vizuální selektivní pozornosti u seniorů – předběžné výsledky
  Zuzana Frydrychová, Hana Georgi
 • COVID-19 Karanténa u seniorů: Efekty domácího a na dálku monitorovaného silového a balančního tréninku na parametry sarkopenie a kvalitu života – design studie
  Tereza Jandová, Michal Šteffl, Jana Jaklová Dytrtová
 • Grafomotorika u pacientů po cévní mozkové příhodě v seniorském věku
  Mária Krivošíková, Eliška Veselková, Yvona Angerová
 • Vnímaná sociální opora jako důležitý faktor kvality života seniorů
  Edita Ondřejová, Marta Kolaříková, Jitka Skopalová, Lenka Dadu
 • Studijní program Edukační péče o seniora jako jedna z možných cest zvyšování kvality života ve stáří
  Marta Kolaříková
 • Naplněné a nenaplněné potřeby rodin pečujících o člověka s demencí
  Eva Dragomirecká, Hana Janečková
 • Nejakčnější část dánské společnosti? Senioři!
  Judita Matyášová
 • Logopedická intervence u geriatrických pacientů s poruchami polykání
  Jana Horynová
 • Muzikoterapie v seniorském věku
  Markéta Gerlichová
 • Psychoterapie ve stáří
  Jiří Růžička
 • Možnosti domácí dialýzy v České republice
  Petr Radovič, Ivana Bartáková
 • Přínosy nefarmakologických metod pro život s demencí
  Blanka Jirkovská
 • Když se obrana vymkne kontrole: Alzheimerova choroba jako přehnaná imunitní reakce mozku
  Iveta Vojtěchová, Tomáš Petrásek