Hlavní okruhy konference

  • Lékařské vědy
  • Biologie
  • Psychologie, sociální vědy
  • Teologie a filozofie
  • Technika
  • Ekonomie, právo
  • Sport, umění
Do zahájení zbývá:

Stárnutí 2018, Praha, 19. - 20. 10. 2018

Pravděpodobný termín.
Konání konference bude potvrzeno během dubna.

4. ročník mezioborové gerontologické studentské vědecké konference

Stárnutím prochází každý jedinec, rodiny, obce i celá společnost. Stárnutí má své pozitivní i obtížné stránky, nese s sebou nespočet nových výzev. Na některé z nich se snaží najít optimální řešení odborníci z nejrůznějších oborů.

Konference Stárnutí 2018 je určena pro výměnu poznatků převážně post­gra­duál­ních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti. K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe.

Realizace letošního ročníku byla podpořena příspěvkem Alzheimer nadačního fondu (ANF) ve výši 30.000 Kč a činností členů Neurotrendu, z.s.. ANF dále vyhlásil soutěž o nejlepší příspěvky v rámci konference.

Cíle:

Pro autory:

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
Čestná předsedkyně vědeckého výboru
PhDr. Hana Georgi, Ph.D.
Předsedkyně vědeckého výboru